Chakramassage

 

Wat zijn chakra’s ?

De chakra’s (Sanskriet voor “wiel”) zijn te vergelijken met een soort energiebronnen,┬ádeze nemen energie op en geven energie af via energiebanen die door het lichaam stromen.

De chakra kan je zien als een wielvormige draaikolk (een soort van trechter) waarin verschillende niveaus van bewustzijn elkaar kruisen of tegenkomen. Chakra’s liggen in de buurt van het centrale zenuwstelsel en de endocriene klieren. Deze klieren regelen via hormonen alle aanmaak van chemische stoffen in ons lichaam. De zeven hoofdchakra’s hebben hun plaats in het fysieke lichaam in die gebieden waar de belangrijkste zenuwknooppunten voorkomen. Van hieruit verdelen de chakra’s hun energie. In Oosterse landen als India en China is het bestaan van chakra’s al eeuwen bekend, hier in het Westen neemt de belangstelling voor chakra’s pas sinds enkele jaren toe. Mede door de komst van Oosterse geneeswijzen komt er meer begrip voor het feit dat de mens een brok energie is. De chakra’s zijn daarbij de energiecentra die de energie van de mens opvangt, opslaat en verdeelt.