Privacy Policy en Disclaimer

 

Ik (Berna Bosman-Buijl) respecteer de privacy van elke cliënt. 

Ik verwerk en gebruik je gegevens zoals onderstaand : 

  • Tijdens een intakegesprek vraag ik je naam, adres, telefoonnummer, emailadres en naam van je zorgverzekeraar en medische gegevens zoals welke huisarts je hebt, welke medicijnen je gebruikt en welke klachten je hebt.
  • Adresgegevens gebruik ik uitsluitend om een factuur te maken. Telefoonnummer en emailadres gebruik ik enkel en alleen om afspraken te maken, verzetten of adviezen door te sturen.
  • De gegevens van huisarts en medicijnen gebruik ik informatief voor de behandeling ivm eventueel doorsturen/bijwerkingen.
  • De klachten worden gebruikt om een behandelplan te kunnen opstellen.
  • Alleen ikzelf kan deze dossiers inzien en zullen nooit aan derden worden verstrekt.
  • Ik heb een geheimhoudingsplicht!
  • De door mij aangelegde dossiers mogen 20 jaar worden bewaard. Tenzij u mij vraagt deze eerder te vernietigen.
  • De door mij bewaarde gegevens worden bewaard met een sterk wachtwoord en goede versleuteling om hacken en datalekken te voorkomen.
  • Mijn site is puur informatief en gebruikt geen cookies.

Disclaimer 
Als CAM-therapeut doe ik mijn uiterste best om cliënten met de grootst mogelijke integriteit therapeutisch te behandelen. Vrijwel altijd tot grote tevredenheid van cliënten. Toch kan het voorkomen dat u vindt of vermoedt dat ik als therapeut, om welke reden dan ook, niet juist gehandeld heb. 

Als FAGT geregistreerde CAM-therapeut ben ik vanuit de wet WKKGZ verplicht aangesloten bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris via Quasir en geschilleninstantie Zorggeschil welke door het ministerie van VWS is erkend. Bovendien sta ik ingeschreven in het TCZ/RBCZ register, waar het tuchtrecht georganiseerd is. 
In geval van een klacht, kunt u de hieronder beschreven stappen ondernemen: 
1. Neem contact op met mij, en leg het probleem voor. We kunnen dan samen kijken voor een oplossing. 
2. Indien een dergelijk gesprek niet het gewenste resultaat heeft, kunt u contact opnemen met Quasir. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal u begeleiden in dit proces. 
3. Indien ook de klachtenfunctionaris niet heeft geleidt tot het door u gewenste resultaat, dan is er de mogelijkheid van een geschillencommissie. Uw klachtenfunctionaris kan u daarbij helpen.